De stichting

SCPO Lelystad is de stichting voor christelijk primair onderwijs in Lelystad.

Lees

Lees

Identiteit

CBS 3sprong is een Christelijke basisschool.

Lees

Lees

Onderwijsdoelen

Ons uitgangspunt is dat ons onderwijs betekenisvol moet zijn voor de kinderen.

Lees

Lees

Onderwijsresultaten

Binnen het basisonderwijs zijn kerndoelen opgesteld.

Lees

Lees

Onderwijskwaliteit

SCPO Lelystad definieert onderwijskwaliteit als kwaliteit die zowel kwalificatie, socialisatie als persoonswording omvat.

Lees

Lees

Klachten en veiligheid

Alle medewerkers van SCPO Lelystad doen hun uiterste best...

Lees

Lees

Ouderbijdrage en opvang

De overheid vergoedt niet alle kosten die een school maakt.

Lees