De stichting

SCPO Lelystad is de stichting voor christelijk primair onderwijs in Lelystad.

Lees

Identiteit

CBS 3sprong is een Christelijke basisschool.

Lees

Onderwijsdoelen

Ons uitgangspunt is dat ons onderwijs betekenisvol moet zijn voor de kinderen.

Lees

Onderwijsresultaten

Binnen het basisonderwijs zijn kerndoelen opgesteld.

Lees

Onderwijskwaliteit

SCPO Lelystad definieert onderwijskwaliteit als kwaliteit die zowel kwalificatie, socialisatie als persoonswording omvat.

Lees

Klachten en veiligheid

Alle medewerkers van SCPO Lelystad doen hun uiterste best...

Lees

Ouderbijdrage en opvang

Van de ouders wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.

Lees

Leerplicht

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn.

Lees

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 24-03 (afdeling Lelystad/Dronten) wil...

Lees