CBS 3sprong is een Christelijke basisschool. Ons doel is niet om te overtuigen, maar om te onderwijzen. Wij geven geloofsonderwijs. Samen met de kinderen gaan we in gesprek over de boodschap van het geloof. Daarbij is ook aandacht voor andere religies. Samen met de kinderen willen wij het geloof vieren in de klas en met de Christelijke feesten. In het dagelijks handelen komt het geloof terug in onze normen en waarden en bij de start van de dag. De dag wordt gestart in de kring en aan de hand van een thema worden er verhalen verteld uit de bijbel en uit de belevingswereld van de kinderen. Er wordt gezongen en de dag wordt geopend. Dit alles met eigentijdse verhalen en liedjes op niveau van de kinderen.