Ouderbijdrage en opvang

Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit ouders. Deze raad vergadert regelmatig op school. Eén van de teamleden van de school woont deze vergaderingen van de OR bij. De OR coördineert de ouderhulp en helpt mee bij de voorbereiding van feesten, kampen, sportactiviteiten, en dergelijke. De OR financiert een groot gedeelte van de kosten voor bovengenoemde activiteiten. De OR komt aan financiën door de ouderbijdrage. Elk jaar legt de OR verantwoording af over de besteding van de ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2021-2022 is de vrijwillige bijdrage: € 19, - per kind.

Buitenschoolse opvang

Onze school is gelegen in een clustergebouw, waarin nog twee andere scholen en ook de Stichting GO! Kinderopvang zijn gehuisvest. Met deze partners en de gemeente vindt regelmatig overleg plaats. Onder andere over de huisvesting, het plein en de verkeerssituatie rond de school.

De school heeft een samenwerkingsverband met de Stichting GO Kinderopvang die buitenschoolse opvang (De Landridder) en naschoolse activiteiten aanbiedt in het Borggebouw zelf.
Adresgegevens van De Landridder:
Pauwenburg 6
0320 320012
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
https://www.go-kinderopvang.nl/kdv-de-landridder

Sponsorbeleid

SCPO beschouwt sponsoring als een mogelijkheid om extra middelen te genereren voor de bekostiging van ondersteunende activiteiten voor het onderwijsproces of om hiermee extra's in de inrichting van (in en rond) het gebouw mogelijk te maken.
 
SCPO Lelystad onderschrijft in dit verband het Convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring" 2019, dat is overeengekomen tussen de Staat der Nederlanden, de sectororganisaties, ouderorganisaties en anderen. Het sponsorbeleid en het convenant zijn op te vragen via de website van de stichting, onder de knop 'Documenten aanvragen'.