Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten (SWV POLD) is een samenwerking van 9 schoolbesturen en 59 scholen in Lelystad en Dronten, waarvan 54 basisscholen en 5 s(b)o scholen. Ondersteuning van scholen en schoolbesturen bij het realiseren van passend onderwijs voor een optimale ontwikkeling van elke leerling staat hierbij centraal, met oog voor de leerkracht. Bij voorkeur thuisnabij, ononderbroken en regulier als het kan, maar speciaal als het moet. Zo kunnen de talenten van elke leerling groeien.