Driestromenland - Schoolgids

De stichting

SCPO Lelystad is de stichting voor christelijk primair onderwijs in Lelystad.

Lees

Identiteit

Onze school is een christelijke basisschool, waarin het christelijk geloof in het dagelijks onderwijs herkenbaar is.

Lees

Onderwijsdoelen

De leerkracht weet wat een leerling in het schooljaar moet leren...

Lees

Onderwijsresultaten

Kinderen ontwikkelen zich van nature...

Lees

Onderwijskwaliteit

SCPO Lelystad definieert onderwijskwaliteit als kwaliteit die zowel kwalificatie, socialisatie als persoonswording omvat.

Lees

Klachten en veiligheid

Alle medewerkers van SCPO Lelystad doen hun uiterste best...

Lees

Ouderbijdrage en opvang

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om activiteiten als sportdag, en Kerst-, Paasviering te kunnen uitvoeren.

Lees

Leerplicht

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn.

Lees

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 24-03 (afdeling Lelystad/Dronten) wil...

Lees