Onze school is een christelijke basisschool, waarin het christelijk geloof in het dagelijks onderwijs herkenbaar is. Ook leerlingen met een andere achtergrond/identiteit zijn welkom op onze school, we verwachten wel dat zij aanwezig zijn bij de vieringen en zich respectvol gedragen tijdens de (bijbel)verhalen, gebeden en vieringen. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.
Uitgangspunt op Driestromenland is dat de christelijke identiteit niet een losstaand iets is, maar verweven in het onderwijs. Leidraad hierbij is de boodschap uit de Bijbel. Wij onderwijzen over het christelijke geloof, met respect voor andere overtuigingen. Ieder kind, iedere ouder en iedere leerkracht is welkom op onze school, mits hij/zij zich conformeert aan de christelijke identiteit. Ons onderwijs is betrokken op mens en wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuze van de leermiddelen, in de lesaanpak, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer die heerst op school. Elke schooldag wordt geopend en beƫindigd met een lied of een gebed.