Onderwijsresultaten

Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds nieuwe dingen leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze steeds uit om iets nieuws te ontdekken. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden wij hulp. De school is klassikaal georganiseerd. De kinderen van eenzelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. Er wordt rekening gehouden met goede en zwakke leerlingen. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren krijgt uitdagende opdrachten. De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn de basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Onze school legt de nadruk dan ook op deze vakken. We werken met intensieve instructie en geven meer verwerkingstijd als dat nodig is.

Resultaten

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er in 2018-2021 als volgt uit:
Image

Resultaten 2021

Image

Taalverzorging

Image

Lezen

Image

Rekenen

Image

Uitstroom naar het Voortgezet onderwijs in 2021:

Havo/VWO       6 %

BB/vmbo/kb   45 %

GL-th/havo      35%

Pro/vmbo/bb  18%

Toelichting op de resultaten

In de gemeten periode hebben we volgens de inspectienormen een voldoende opbrengst behaald.