De stichting

SCPO Lelystad is de stichting voor christelijk primair onderwijs in Lelystad.

Lees

Identiteit

Horizon is een open Christelijke school. Op basis van respect staan wij open voor kinderen...

Lees

Onderwijsdoelen

Wij werken op Horizon met het “Continu Verbeterproces’.

Lees

Onderwijsresultaten

We meten de resultaten van ons onderwijs.

Lees

Onderwijskwaliteit

SCPO Lelystad definieert onderwijskwaliteit als kwaliteit die zowel kwalificatie, socialisatie als persoonswording omvat.

Lees

Klachten en veiligheid

Alle medewerkers van SCPO Lelystad doen hun uiterste best...

Lees

Ouderbijdrage en opvang

De overheid vergoedt niet alle kosten die een school maakt.

Lees

Leerplicht

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool.

Lees

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 24-03 (afdeling Lelystad/Dronten) wil...

Lees