De stichting

SCPO Lelystad is de stichting voor christelijk primair onderwijs in Lelystad.

Lees

Lees

Identiteit

Horizon is een open Christelijke school. Op basis van respect staan wij open voor kinderen...

Lees

Lees

Onderwijsdoelen

Wij werken op Horizon met het “Continu Verbeterproces’.

Lees

Lees

Onderwijsresultaten

We meten de resultaten van ons onderwijs.

Lees

Lees

Onderwijskwaliteit

SCPO Lelystad definieert onderwijskwaliteit als kwaliteit die zowel kwalificatie, socialisatie als persoonswording omvat.

Lees

Lees

Klachten en veiligheid

Alle medewerkers van SCPO Lelystad doen hun uiterste best...

Lees