Horizon is een open Christelijke school. Op basis van respect staan wij open voor kinderen, ouders/verzorgers met een andere culturele of religieuze achtergrond, zonder onze eigen christelijke identiteit te verliezen.
Image
Door middel van beleven, voorleven en meeleven geven wij inhoud aan onze identiteit.
  • Het beleven trachten we inhoud te geven door onze eigen leerlijn godsdienstige vorming in groep 1 t/m 4 en de godsdienstmethode “Trefwoord” in groep 5 t/m 8, maar ook door het samen bidden tijdens de lunch, een dagopening of dagafsluiting, het zingen van christelijke liederen en de vieringen rondom christelijke feesten en/of projecten.
  • Het voorleven kan op ieder moment aan de orde zijn o.a. in de wijze van omgaan met elkaar. Het is ook een kwestie van sfeer scheppen waarin veiligheid en respect voor elkaar belangrijk zijn.
  • Het meeleven komt tot uiting in het respect hebben en meevoelen met het dagelijkse leven van de leerlingen en hun ouders/verzorgers met alle ups en downs en de wereld om ons heen.
Dit is een voorbeeld van hoe wij vorm geven aan VERBONDEN zijn.