Onderwijsresultaten

Op Horizon bereiden wij uw kind voor op deelname aan de maatschappij. Dit betekent dat uw kind recht heeft op goed onderwijs waarin planmatig en doelgericht gewerkt wordt aan het beheersen van de doelen van de verschillende leerlijnen. In het onderwijs wordt de laatste jaren gewerkt met referentieniveaus. 85% van alle leerlingen moet minimaal het 1F niveau behalen aan het eind van de basisschool. Daarvan moet ook 47% van alle leerlingen het niveau 2F voor taal of 1S voor rekenen halen.

Resultaten op basis van referentieniveaus

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er afgelopen jaren als volgt uit:
Image

Uitstroomtabel

Image

Toelichting op de resultaten

Wij zien een positieve ontwikkeling in onze resultaten. Rekenen wordt ons speerpunt in 2022-2023.