De stichting

SCPO Lelystad is de stichting voor christelijk primair onderwijs in Lelystad.

Lees

Lees

Identiteit

Ichthus is een moderne, open christelijke school voor basisonderwijs.

Lees

Lees

Onderwijsdoelen

Ichthus is in alles wat ze doet: Authentiek, Liefdevol Verbindend en Waarderend.

Lees

Lees

Onderwijsresultaten

Wij verbinden de leerlijnen van SLO aan de referentieniveaus.

Lees

Lees

Onderwijskwaliteit

SCPO Lelystad definieert onderwijskwaliteit als kwaliteit die zowel kwalificatie, socialisatie als persoonswording omvat.

Lees

Lees

Klachten en veiligheid

Alle medewerkers van SCPO Lelystad doen hun uiterste best...

Lees

Lees

Ouderbijdrage en opvang

De overheid vergoedt niet alle kosten die een school maakt.

Lees