De stichting

SCPO Lelystad is de stichting voor christelijk primair onderwijs in Lelystad.

Lees

Identiteit

Ichthus is een moderne, open christelijke school voor basisonderwijs.

Lees

Onderwijsdoelen

Ichthus is in alles wat ze doet: Authentiek, Liefdevol Verbindend en Waarderend.

Lees

Onderwijsresultaten

Wij verbinden de leerlijnen van SLO aan de referentieniveaus.

Lees

Onderwijskwaliteit

SCPO Lelystad definieert onderwijskwaliteit als kwaliteit die zowel kwalificatie, socialisatie als persoonswording omvat.

Lees

Klachten en veiligheid

Alle medewerkers van SCPO Lelystad doen hun uiterste best...

Lees

Ouderbijdrage en opvang

Van de ouders wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.

Lees

Leerplicht

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn.

Lees

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 24-03 (afdeling Lelystad/Dronten) wil...

Lees