Ichthus is in alles wat ze doet:
  • Authentiek
  • Liefdevol Verbindend
  • Waarderend
Wij werken in een open christelijke basisschool waarin we vanuit de relatie ruimte geven aan een ieders eigenheid. Wij kleuren je leven, meer dan je denkt!
Ons onderwijs gaat uit van het unieke van elk kind. Voor Ichthus betekent dit, dat we streven naar een zo volledig mogelijke ontwikkeling van elk kind. We sluiten aan bij zowel het niveau als de interesse van uw kind. Zo zal het leerplezier worden verhoogd en de motivatie versterkt.
Belangrijke elementen om te blijven leren zijn ook:
  • concentratie (steeds langer);
  • zelfbeheersing (als je een keer boos wordt);
  • overzien van het eigen kunnen; jezelf een taak, norm of doel stellen.
Binnen het basisonderwijs zijn kerndoelen opgesteld. Deze kerndoelen geven aan wat een leerling aan het einde van de basisschool moet kennen en kunnen. Deze kerndoelen zijn te uitgebreid om hier in de schoolgids allemaal te benoemen. Daarom verwijzen wij u hiervoor door naar de website van Stichting Leerplan Ontwikkeling: https://slo.nl/sectoren/po/kerndoelen/.