De stichting

SCPO Lelystad is de stichting voor christelijk primair onderwijs in Lelystad.

Lees

Identiteit

Binnen KC Het Mozaïek zijn we geïnteresseerd in elkaar.

Lees

Onderwijsdoelen

Goed onderwijs voor onze leerlingen is onze voornaamste taak.

Lees

Onderwijsresultaten

We zijn trots op onze leerlingen, leerkrachten en leerkrachtondersteuners!

Lees

Onderwijskwaliteit

SCPO Lelystad definieert onderwijskwaliteit als kwaliteit die zowel kwalificatie, socialisatie als persoonswording omvat.

Lees

Klachten en veiligheid

Alle medewerkers van SCPO Lelystad doen hun uiterste best...

Lees

Ouderbijdrage en opvang

Van de ouders wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.

Lees

Leerplicht

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn.

Lees

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 24-03 (afdeling Lelystad/Dronten) wil...

Lees