De stichting

SCPO Lelystad is de stichting voor christelijk primair onderwijs in Lelystad.

Lees

Lees

Identiteit

Binnen KC Het Mozaïek zijn we geïnteresseerd in elkaar.

Lees

Lees

Onderwijsdoelen

Goed onderwijs voor onze leerlingen is onze voornaamste taak.

Lees

Lees

Onderwijsresultaten

We zijn trots op onze leerlingen, leerkrachten en leerkrachtondersteuners!

Lees

Lees

Onderwijskwaliteit

SCPO Lelystad definieert onderwijskwaliteit als kwaliteit die zowel kwalificatie, socialisatie als persoonswording omvat.

Lees

Lees

Klachten en veiligheid

Alle medewerkers van SCPO Lelystad doen hun uiterste best...

Lees

Lees

Ouderbijdrage en opvang

De overheid vergoedt niet alle kosten die een school maakt.

Lees