Goed onderwijs voor onze leerlingen is onze voornaamste taak. Dat betekent dat qua kwalificatie (kennis en vaardigheden) ons streven is dat al onze leerlingen aan het einde van hun basisschoolperiode het fundamenteel niveau van taal en rekenen beheersen en dat 65% van onze leerlingen het streefniveau behaald, zodat zij een goede start kunnen maken in het voortgezet onderwijs.
Hierbij gaan wij eenduidig en evidence based te werk: we hanteren binnen het KC werkwijzen die bewezen effectief zijn. Waar nodig gebruiken wij methodes, waar mogelijk zetten wij thematisch onderwijs in: Vliegwielen. Binnen Vliegwielen wordt gewerkt aan een rijke taalomgeving, wereldoriƫntatie, onderzoekend leren en kunst en cultuur.
Om onze doelen te behalen maken wij zowel gebruik van interne als externe expertise. Zo hebben wij binnenschools coƶrdinatoren rekenen, taal, onderzoekend leren en kunst en cultuur die het team informeren en enthousiasmeren en werken wij o.a. samen met De Kubus, en FLECK; expertisecentrum cultuureducatie Flevoland.
Naast kwalificatie besteden wij ook aandacht aan socialisatie (samen leven en samen werken) en persoonswording (ken jezelf en hoe je je verhoudt tot die ander). We maken leren zichtbaar in het leerlingportfolio.