De stichting

SCPO Lelystad is de stichting voor christelijk primair onderwijs in Lelystad.

Lees

Identiteit

We zijn een open, Christelijke basisschool, waarin de ontmoeting met de ander centraal staat.

Lees

Onderwijsdoelen

Wij werken op De Schakel met het “Continu Verbeterproces’.

Lees

Onderwijsresultaten

We zijn trots op onze leerlingen, leerkrachten en leerkrachtondersteuners!

Lees

Onderwijskwaliteit

SCPO Lelystad definieert onderwijskwaliteit als kwaliteit die zowel kwalificatie, socialisatie als persoonswording omvat.

Lees

Klachten en veiligheid

Alle medewerkers van SCPO Lelystad doen hun uiterste best...

Lees

Ouderbijdrage en opvang

De hoogte van deze vrijwillige bijdrage wordt elk jaar vastgesteld tijdens de ouderavond.

Lees

Leerplicht

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn.

Lees

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 24-03 (afdeling Lelystad/Dronten) wil...

Lees