SCPO Lelystad: Ruimte voor goed onderwijs

SCPO Lelystad is de stichting voor christelijk primair onderwijs in Lelystad. De stichting telt zeven scholen voor regulier basisonderwijs en een school voor speciaal basisonderwijs: CBS Ichthus, CBS De Wingerd, KC Het Mozaïek, CBS Horizon, CBS De Schakel, CBS Driestromenland, CBS 3Sprong, en SBO De Vogelveste.

Ons onderwijs is geïnspireerd door de christelijke traditie van ‘geloof, hoop en liefde’ en is gebaseerd op levensbeschouwelijke waarden. Ons onderwijs strekt zich uit over drie met elkaar verbonden domeinen: leren, leven en samenleven. We zien leren of kwalificeren als een absolute voorwaarde voor goed onderwijs. Daarnaast bestaat bij ons de overtuiging dat het in het onderwijs ook -en misschien wel eerst- gaat om persoonswording (leven) en burgerschapsvorming (samenleven).

Burgerschapsonderwijs

Het bevorderen van burgerschap is een wettelijk vastgelegde taak van scholen. Binnen SCPO Lelystad beschouwen we burgerschapsonderwijs als integraal onderdeel van onze pedagogische opdracht. Bevordering van actief burgerschap en sociale cohesie stimuleert dat mensen, jong en oud, in Nederland op een prettige manier samenleven. Burgerschapsonderwijs draagt daar aan bij door het bevorderen van kennis over de basiswaarden van de democratisch rechtsstaat en het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die daarvoor nodig zijn.

Doel van de stichting

De missie van SCPO Lelystad bestaat uit de kernwoorden ‘geloof, hoop én leren’, waarbij we geloof zien als drijfveer voor ons handelen, hoop als optimisme met opgestroopte mouwen en leren als onze betekenisvolle opdracht. In onze visie staan de volgende elementen centraal:
  • SCPO Lelystad verzorgt primair onderwijs op christelijke grondslag
  • De Bijbel is een inspiratiebron voor ons onderwijs
  • Elk kind voelt zich bij ons gezien, gewaardeerd en gestimuleerd
  • Wij werken vanuit educatief partnerschap samen met ouders
  • Wij begeleiden kinderen in hun brede talentontwikkeling
  • Wij verbeteren continu vanuit een professionele groeicultuur
  • Wij bieden een eigentijdse, stimulerende leer- en werkomgeving
De kernwaarden van waaruit we werken zijn ‘verbonden, verantwoordelijk en vertrouwen’, hetgeen betekent dat we ons verbonden voelen met elkaar en dat we verschillen waarderen, dat we verantwoordelijk zijn en verantwoording afleggen, dat we vertrouwen hebben én geven.

Adresgegevens

Stichting Christelijk Primair onderwijs (SCPO) Lelystad

Bezoekadres:
Meentweg 14a (gebouw Lelystaete)
8224 BP Lelystad

Postadres:
Postbus 223
8200 AE Lelystad

Telefoon: 0320-767600

Bouwen met vertrouwen

De bedoeling van ons onderwijs is dat het merkbaar gebaseerd is op levensbeschouwelijke waarden, dat ons onderwijs betekenisvol, toekomstbewust en onderscheidend is, dat ons onderwijs draait om ‘kwalificatie, socialisatie en persoonswording’, en dat ons onderwijs uitgaat van ‘competentie, relatie en autonomie’. SCPO Lelystad hanteert als leidende filosofie ‘bouwen met vertrouwen’ en ‘van inspiratie naar realisatie’. Meer informatie vindt u in het koersplan op de website van de stichting.