Onderwijsresultaten

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er afgelopen jaren als volgt uit:

Image

Aantal leerlingen (instroomkenmerken)

Image

Uitstroom naar het Voortgezet onderwijs in 2022:

Image
Image

Toelichting op de resultaten

De onderwijsresultaten zijn passend bij de kenmerken van de leerlingpopulatie. Voor De Schakel betekent dit dat we vooraf geprognotiseerd hadden dat we de norm niet zouden halen, gezien de voortgang en ontwikkeling van deze groep de laatste jaren. De inhaalslag die we hebben gemaakt, door scholing en met keuzes in leertijd, aanbod en differentiatie, hebben een positieve uitwerking op het eindresultaat. De ingeslagen weg (het verbeteren van het handelen van leraren (betrokkenheid kinderen, didactiek, pedagogiek, klassenmanagement) en de kwaliteitszorg (doelen, planmatigheid, analyse, evaluatie) heeft z’n effect gehad en dit willen we versterken en borgen de komende jaren.