Onderwijsresultaten

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er afgelopen jaren als volgt uit:

Image

Aantal leerlingen (instroomkenmerken)

Image

Uitstroom naar het Voortgezet onderwijs in 2021:

Image
Image
Op CBS De Schakel is 1 leerling uitgesloten van deelname.

Toelichting op de resultaten

De resultaten vallen lager uit dan we vooraf hadden geprognotiseerd. Met name de groep die een verkorte instructie en verdiepend aanbod krijgt, scoort lager dan verwacht. De middengroep ontbreekt nagenoeg. De Eindtoetsscore is lager dan de reguliere tussentoetsen IEP die we op school afnemen. In z'n geheel zien we dat we nog niet op ons ambitieniveau zitten. De komende schooljaren gaan we inzetten op het bereiken van de ambitiedoelen, om zo kwalitatief en passend onderwijs te kunnen (blijven) bieden.