Ouderbijdrage en opvang

De schoolraad

De schoolraad bestaat uit ouders. De directeur en/of een teamlid woont de vergaderingen bij. De schoolraad vergadert meestal één keer per zes weken. In de schoolraad komt vooral de dagelijkse gang van zaken in de school aan de orde. De schoolraad helpt bij de voorbereiding en de uitvoering van allerlei schoolactiviteiten zoals: schoolreis, sportactiviteiten en vieringen.

De penningmeester van de schoolraad int ook de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt om activiteiten als Sinterklaas, sportdag, en kerst-, paasviering en diverse sportactiviteiten te kunnen uitvoeren. De hoogte van deze vrijwillige bijdrage wordt elk jaar vastgesteld door de MR i.o.m. de SR.

Voor activiteiten waar de school geen subsidie voor krijgt wordt een aparte bijdrage aan de ouders gevraagd.

Per 1 augustus 2021 is een nieuwe wet voor de vrijwillige ouderbijdrage van kracht geworden. De kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of niet willen betalen. Door de wetswijziging is het niet meer toegestaan om leerlingen voor wie geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald een kosteloos alternatief aan te bieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma.

De bedragen worden geïnd via een nota, welke u kort na de ouderavond ontvangt.

Voor het schooljaar 2021-2022 is de vrijwillige bijdrage als volgt:

1e kind op school: € 25,00
2e kind op school: € 20,00
3e kind op school: € 15,00

Voor kinderen die instromen vanaf februari t/m eind mei bedraagt de ouderbijdrage € 10,00. Dit bedrag is gelijk aan dat van vorig jaar.

Tevens int de schoolraad de bijdrage het schoolreisje (€ 27,50). Voor het schoolkamp van groep 8 wordt een aparte rekening verzonden. Een keer per jaar verzorgt de schoolraad een avond met een inhoudelijk thema voor alle ouders.

Het emailadres van de schoolraad is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Buitenschoolse opvang

Elke Nederlandse basisschool is wettelijk verplicht gelegenheid voor voor-, tussen-, en naschoolse opvang te bieden. De voorschoolse en naschoolse opvang besteden we uit aan Go Kinderopvang Lelystad. Informatie hierover is op school beschikbaar.

Informatie hierover staat op de website van de school, maar voor vragen kunt u ook op school terecht. Wilt u gebruik maken van de opvangmogelijkheid, dan kunt u contact opnemen met deze stichting. U kunt daar ook informatie krijgen over hun pedagogische uitgangspunten.

Stichting GO! Kinderopvang
Klant Contact Centrum (KCC)
De Schans 19-09
8231 KM Lelystad
Tel: 0320 294 900
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Web: https://www.go-kinderopvang.nl

U bent uiteraard vrij een andere aanbieder voor VSO en BSO te kiezen.

Sponsorbeleid

Wij vinden het belangrijk om de kinderen te leren denken aan en rekening houden met de medemens in nood. Regelmatig hebben wij activiteiten waarbij wij geld ophalen voor goede doelen. Dat kan in de vorm van een sponsorloop of een collecte na de kerstviering.

SCPO beschouwt sponsoring als een mogelijkheid om extra middelen te genereren voor de bekostiging van ondersteunende activiteiten voor het onderwijsproces of om hiermee extra's in de inrichting van (in en rond) het gebouw mogelijk te maken.
 
SCPO Lelystad onderschrijft in dit verband het Convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring" 2019, dat is overeengekomen tussen de Staat der Nederlanden, de sectororganisaties, ouderorganisaties en anderen. Het sponsorbeleid en het convenant zijn op te vragen via de website van de stichting, onder de knop 'Documenten aanvragen'.