Vogelveste - Schoolgids

De stichting

SCPO Lelystad is de stichting voor christelijk primair onderwijs in Lelystad.

Lees

Lees

Identiteit

Op SBO De Vogelveste handelen wij vanuit waarden en normen.

Lees

Lees

Onderwijsdoelen

De Vogelveste ziet het als haar opdracht om ondersteunend te zijn aan de scholen in Lelystad.

Lees

Lees

Onderwijsresultaten

Twee keer per jaar toetsen we alle leerlingen met gestandaardiseerde toetsen.

Lees

Lees

Onderwijskwaliteit

SCPO Lelystad definieert onderwijskwaliteit als kwaliteit die zowel kwalificatie, socialisatie als persoonswording omvat.

Lees

Lees

Klachten en veiligheid

Alle medewerkers van SCPO Lelystad doen hun uiterste best...

Lees