Onderwijsresultaten

Eindtoets

Vanaf het schooljaar 2019-2020 is het afnemen van de eindtoets ook voor leerlingen uit het SBO verplicht. Voor o.a. zeer moeilijk lerende kinderen kan het bevoegd gezag van de school ontheffing verlenen. Deze leerlingen hoeven dan geen eindtoets te maken. Door de coronacrisis is de eindtoets bij 4 leerlingen voor de eerste keer afgenomen in het schooljaar 2020-2021. Deze leerlingen stromen uit naar het VMBO-BB.

Resultaten

De resultaten zagen er afgelopen jaren als volgt uit:
Image
Twee keer per jaar toetsen we alle leerlingen met gestandaardiseerde toetsen op het gebied van lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Vanaf het schooljaar 200-2021 gebruiken we hiervoor de IEP. Ook worden gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling ingevoerd. Gedurende het schooljaar wordt vanuit de methodes ook getoetst. Op deze wijze volgen we de leerlingen in hun ontwikkeling.