De stichting

SCPO Lelystad is de stichting voor christelijk primair onderwijs in Lelystad.

Lees

Identiteit

Als team van de Wingerd willen wij graag een open, christelijke basisschool zijn...

Lees

Onderwijsdoelen

Wij werken op de Wingerd met het zogenoemde ‘Continu Verbeterproces’.

Lees

Onderwijsresultaten

Tweemaal per schooljaar houden we toetsweken...

Lees

Onderwijskwaliteit

SCPO Lelystad definieert onderwijskwaliteit als kwaliteit die zowel kwalificatie, socialisatie als persoonswording omvat.

Lees

Klachten en veiligheid

Alle medewerkers van SCPO Lelystad doen hun uiterste best...

Lees

Ouderbijdrage en opvang

De overheid vergoedt niet alle kosten die een school maakt.

Lees

Leerplicht

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool.

Lees

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 24-03 (afdeling Lelystad/Dronten) wil...

Lees