Christelijke identiteit

De Wingerd: Maximaal verschillend, optimaal verbonden

De Wingerd is een open christelijke basisschool waarin leerlingen zichzelf zijn en zichzelf (steeds beter) leren kennen. Zij kunnen in een veilige omgeving zichzelf ontwikkelen. Dit doen ze niet alleen. Ze zijn dan misschien maximaal verschillend van elkaar, maar ze zijn ook optimaal verbonden. Verbonden aan elkaar, verbonden aan de medewerkers, verbonden aan hun ouders, verbonden aan de omgeving. Je kan zeggen dat het verschil ervaren alleen kan als je ook de ander ziet en je aan elkaar verbonden bent.
Als team van de Wingerd willen wij graag een open, christelijke basisschool zijn, waar in beginsel ruimte is voor ieder kind, ieder met zijn/haar eigen achtergrond. Als open christelijke basisschool hechten wij veel waarde aan het meegeven van deze levensbeschouwelijke identiteit door de christelijke waarden en rituelen vorm te geven. In de praktijk betekent dit dat we samen stil staan bij de vieringen/herdenkingen zoals de geboorte en het sterven van Jezus en dat we met Trefwoord woorden geven aan actuele thema’s die een relatie of herkenning kennen met de verhalen uit de Bijbel. Wij zien onszelf als het ‘verlengstuk’ van de levensbeschouwelijke opvoeding thuis.
Image
Met de diversiteit die de kinderen in onze school hebben, kiezen wij geen ‘kleur’ maar staan wij open voor elkaar, elkaars overtuigingen en gedachten. Dit alles kan uiteraard alleen vanuit een wederzijds respect en vertrouwen (autonoom en aanvullend). Onze christelijke identiteit is verweven in ons onderwijs en geen losstaand iets. Steekwoorden in onze visie zijn beleven, voorleven en meeleven. De minimale verwachting die wij met (nieuwe) ouders communiceren is dat we vragen onze identiteit te respecteren en dat we elkaar aanvullen. In de praktijk is het voor kinderen erg verwarrend als wij geloven dat God er is en dat bespreken terwijl thuis gezegd wordt dat dit niet waar is. Dat brengt kinderen in een loyaliteitsconflict.