De Wingerd: Maximaal verschillend, optimaal verbonden

De Wingerd is een open christelijke basisschool waarin leerlingen zichzelf zijn en zichzelf (steeds beter) leren kennen. Zij kunnen in een veilige omgeving zichzelf ontwikkelen. Dit doen ze niet alleen. Ze zijn dan misschien maximaal verschillend van elkaar, maar ze zijn ook optimaal verbonden. Verbonden aan elkaar, verbonden aan de medewerkers, verbonden aan hun ouders, verbonden aan de omgeving. Je kan zeggen dat het verschil ervaren alleen kan als je ook de ander ziet en je aan elkaar verbonden bent.

Visie van de Wingerd

In onze visie vindt u de beschrijving van de wijze waarop wij de komende jaren vorm en inhoud willen geven aan bovengenoemde missie. Wij zijn in alles wat we doen:
 • Autonoom
 • Verbeterend
 • Aanvullend
Bij deze drie woorden hebben wij direct beelden, omdat we onszelf er in herkennen. De woorden staan met elkaar in verbinding: Je kunt het zien als tegenstellingen die bij elkaar horen om het verschil en de kwaliteit van elke waarde te kunnen ervaren. In die zin kun je het zien als donker en licht of warm en koud; je herkent de een door de ander ook te kennen/hebben ervaren. Voor onze kernwaarden geldt dat we slechts autonoom kunnen zijn als we ook aanvullend zijn. Met ‘Autonoom’ bedoelen we zelf keuzes kunnen maken, zelfstandig zijn, eigenaarschap, etc. Met ‘Aanvullend’ bedoelen we dat je je eigen keuzes niet alleen maakt voor jezelf. Je bent ook onderdeel van een groter geheel. Praktisch gezien bedoelen we er mee dat je als leerling van de Wingerd leert hoe je zelfstandig, weloverwogen keuzes kunt maken, maar dat je ook bewust bent van het feit dat je onderdeel bent van de groep waar je in zit. Je kunt daarmee niet alleen maar ‘voor jezelf leven’.

Wij willen dat onze leerlingen zelfbewust zijn, (eigen) kwaliteiten herkennen en erkennen en dit inzetten om zichzelf maar ook de omgeving waarmee zij verbonden zijn te verbeteren.

Continu Verbeterproces

Wij werken op de Wingerd met het zogenoemde ‘Continu Verbeterproces’. Dit schema laat zien welke stappen wij in de school zetten om tot groepsafspraken, groepsdoelen, individuele doelen en organisatiedoelen te komen. We doorlopen daarbij steeds de volgende stappen:
 1. Groepsafspraken opstellen met de leerlingen
 2. Missie van de groep formuleren
 3. Doelen voor groep en leerling vaststellen
 4. Deze op een databord weergeven
 5. Leerlingportfolio samenstellen
 6. Door leerling geleid oudergesprek plannen
 7. Door leerling geleide groepsvergadering plannen
 8. Gebruik van PDSA-cirkel (Plan-Do-Study-Act) en kwaliteitsinstrumenten
In dit model staat de leerling centraal. Het werken met data/gegevens stimuleert ons als team, maar daarmee ook de leerling, om onderzoekend te leren en te werken. ‘Data-gestuurd werken’ noemen wij dat. In het begin van elk schooljaar besteden wij veel specifieke en gerichte tijd aan de groepsvorming in elke klas. Dit is onderdeel van ons pedagogisch en anti-pest-beleid, maar ook van onze visie op burgerschap. Als onderdeel van de groepsvorming, of groepsdynamiek, hebben wij onze schoolactiviteit (voorheen schoolreisje) aan het begin van het schooljaar. Deze activiteit is gericht op het veilig en prettig aarden in de groep. Ook de schoolfotograaf zal aan het begin van het schooljaar op school te vinden zijn, omdat de groepsfoto van de totale groep dan ook een heel schooljaar ‘meegaat’.
Image
We starten het schooljaar met het ontwerpen van de groepsafspraken. Hierbij vragen we alle leerlingen bijvoorbeeld om op een papiertje te schrijven welke afspraken zij belangrijk vinden. Daarna maken de leerlingen zelfstandig categorieën van de door hun geschreven briefjes en zien ze van elkaar dat ze veelal vergelijkbare voorstellen hebben geschreven.

Hierdoor wordt het begrip voor elkaar groter en focussen de leerlingen zich op de overeenkomsten in plaats van op de verschillen. Dat vinden wij belangrijk, omdat een ieder verschil mag en kan maken, maar dat we hiermee ook leren begrijpen dat we in basis vaak vergelijkbare behoeften hebben. Vanuit de categorieën maken de leerlingen als groep concrete afspraken. Deze afspraken ‘ondertekent’ iedereen. Bij groep 2 kan dat een ‘handtekening’ in verf zijn, in groep 7 zetten ze echt hun handtekening. Hiermee zijn het concrete, onderlinge afspraken geworden en niet opgelegde regels.