Onderwijsresultaten

Wachtlijst

Vanwege een sterke toename de afgelopen jaren van het aantal leerlingen dat naar de Wingerd komt hebben wij het afgelopen jaar uitgebreid van 10 naar 11 groepen. Waarvan één groep al gebruik moet maken van een lokaal in de Regenboog. Een school op hetzelfde plein. Helaas lopen wij nu tegen de fysieke grenzen van ons gebouw en zien wij geen mogelijkheden meer voor groei. Voor de groepen 5 t/m 8 hanteren wij een wachtlijst. In de andere groepen hebben wij nog zeer beperkt plek.

Wanneer u uw kind op de wachtlijst wilt plaatsen, kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld hierin graag de voor- en achternaam van de leerling, zijn/haar geboortedatum, uw naam, adres en telefoonnummer. Wij nemen dan contact met u op over de beschikbare plaatsen en mogelijkheden.

Indien het aantal aanmeldingen de beschikbare plaatsen te boven gaat is de werkwijze als volgt:

  1. De eerste lijst is voor broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten.
  2. De tweede lijst betreft verhuisleerlingen van buiten Lelystad, die nog geen onderwijsplek hebben binnen Lelystad.
  3. De derde lijst is voor kinderen die in ons verzorgingsgebied (de wijk)
  4. De vierde lijst is voor kinderen die in andere wijken wonen/horizontale verwijzingen, zij-instroom vanuit scholen binnen Lelystad.

Leerlingaantallen

Image
Tweemaal per schooljaar houden we toetsweken. Na deze weken volgen er groepbesprekingen, waarbij de IB’ers en groepsleerkracht(en) resultaten op groeps- en leerlingniveau met elkaar bespreken en analyseren. Hieruit voortvloeiend stellen de leerkrachten nieuwe groepsonderleggers op voor de volgende periode. Deze vertaalt zich naar het weekrooster en de groepsdoelen op het databord. Zo zijn dagelijks de doelen waaraan een groep of individuele leerling werkt zichtbaar voor de leerkracht en de leerlingen.

Uitstroom naar het Voortgezet onderwijs in 2022

Image

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er afgelopen jaren als volgt uit

In het onderwijs werken wij met referentieniveaus. Vanuit de overheid is het doel gesteld dat wij minimaal 88% van de leerlingen het 1F niveau zou moeten behalen aan het eind van de basisschool. Daarnaast moet ook 46% van alle leerlingen het niveau 2F voor taal of 1S voor rekenen halen.

Taalverzorging

+Image

Lezen

+Image

Rekenen

+Image

Toelichting op de resultaten

Het afgelopen jaar heeft onze groep 8 een score behaald van 77,9 op de eindtoets. Wij zijn zeer tevreden met dit resultaten maar zeker ook van onze individuele leerlingen. Ondanks de school sluitingen ten tijde van Covid-19 laten zij een prachtige groei zien ten opzichte van zichzelf. Het komende jaar willen we extra aandacht besteden aan de oefeningen op 2F en 1S- niveau. Dit doen wij door in te zetten op onze differentiatie met EDI en de taal van hoge verwachtingen met didactisch coachen.