Ouderbijdrage en opvang

Vrijwillige ouderbijdrage

De schoolraad

De samenwerking tussen de school en ouders krijgt het meest concreet vorm in de Schoolraad van de Wingerd (SR). De Schoolraad is een zelfstandige vereniging. De SR regelt en coördineert ouderhulp bij: activiteiten rondom sport, feest, schoolreis, leeswing etc.

De Schoolraad vraagt een ouderbijdrage om activiteiten en extra’s die niet tot het lesprogramma behoren, te bekostigen. Hierbij kunt u denken aan: Kerst- en paasviering, Sinterklaas, excursie, afscheidspresentje voor groep 8, aankleding lokaal, enz. Verantwoording over de besteding vindt meestal plaats tijdens een ouderavond maar is ook opvraagbaar. De vaststelling van de hoogte van de ouderbijdrage vindt plaats in overleg met de MR.

Per 1 augustus 2021 is een nieuwe wet voor de vrijwillige ouderbijdrage van kracht geworden. De kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of niet willen betalen. Door de wetswijziging is het niet meer toegestaan om leerlingen voor wie geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald een kosteloos alternatief aan te bieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma.

De hoogte van de ouderbijdrage per kind is €25,- per schooljaar. Leerlingen die instromen vanaf februari in dat jaar betalen €12,50,-. Regelmatig komt het voor dat ouders ook extra geld betalen/doneren via de vrijwillige ouderbijdrage. Dit geldt ook ten goede aan de school. De SR heeft naast de financiering van de vele activiteiten binnen school (sint, kerst, pasen, schoolmusical, etc) het afgelopen jaar in de school geïnvesteerd door jaarlijks nieuwe boeken aan te schaffen voor de schoolbibliotheek, nieuwe kasten voor de bibliotheek, buiten-speelmateriaal. Deze wensen kwamen voort uit de leerlingen(raad), leerkrachten en de ouders.

Wij verzoeken u het bedrag voor de ouderbijdrage onder vermelding van de naam en de groep van uw kind(eren) over te maken op rekeningnummer NL22INGB0004398089 t.n.v. Schoolraad PCBS de Wingerd.

Het emailadres van de schoolraad is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Buitenschoolse opvang

Op ‘De Wingerd’ werken we regelmatig samen GO! Kinderopvang, maar natuurlijk bent u vrij om zelf om zelf een keuze te maken voor een andere opvang. De meeste opvanglocaties bieden o.a. de mogelijkheid voor opvang voor schooltijd (VSO) en na schooltijd (BSO). De directie beschikt over een lijst met gastouders en andere opvangmogelijkheden in onze wijk.

De locatie van GO! heet ‘de Kleurfontein’, voorhof 4, tel. 0320-320018 en is te vinden vlak tegenover de school. De BSO is aansluitend bij de schooltijden: voorschoolse opvang vanaf 7.00 tot aanvang school, inclusief begeleiding naar school, naschoolse opvang direct na schooltijd tot 18.15. Opvang tijdens schoolvrije dagen (studiedagen) van 7.30 tot 18.15 op alle dagen dat de school dicht is.

Wij merken dat de opvang rondom onze school ook vol raakt. Wij raden u aan op tijd de aanvraag te doen zodat u zeker weet welke mogelijkheden er beschikbaar zijn.

Sponsorbeleid

SCPO beschouwt sponsoring als een mogelijkheid om extra middelen te genereren voor de bekostiging van ondersteunende activiteiten voor het onderwijsproces of om hiermee extra's in de inrichting van (in en rond) het gebouw mogelijk te maken.
 
SCPO Lelystad onderschrijft in dit verband het Convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring" 2019, dat is overeengekomen tussen de Staat der Nederlanden, de sectororganisaties, ouderorganisaties en anderen. Het sponsorbeleid en het convenant zijn op te vragen via de website van de stichting, onder de knop 'Documenten aanvragen'.